Soudečková ložiska

  • QYBZ Spherical Roller Bearings I

    Soudečková ložiska QYBZ I

    Sférické válečky v axiálním naklápěcím valivém ložisku jsou uspořádány šikmo. Vzhledem k tomu, že povrch oběžné dráhy oběžného věnce je sférický, má schopnost samočinného vyrovnání. Může umožnit naklonění hřídele a přípustný úhel sklonu je 0,5 ° až 2 ° a axiální únosnost je velmi velká. Může také nést radiální zatížení a zároveň nést axiální zatížení. Obecně se používá mazání olejem.

  • Spherical Roller Bearings

    Soudečková ložiska

    Sférické válečky v axiálním naklápěcím valivém ložisku jsou uspořádány šikmo. Vzhledem k tomu, že povrch oběžné dráhy oběžného věnce je sférický, má schopnost samočinného vyrovnání. Může umožnit naklonění hřídele a přípustný úhel sklonu je 0,5 ° až 2 ° a axiální únosnost je velmi velká. Může také nést radiální zatížení a zároveň nést axiální zatížení. Obecně se používá mazání olejem.