Jaké faktory ovlivňují uložení ložiska?

Účelem uložení je zajistit, aby vnitřní kroužek nebo vnější kroužek ložiska byly pevně připevněny k hřídeli nebo plášti, aby se zabránilo nežádoucímu axiálnímu nebo obvodovému klouzání na vzájemně se shodující ploše.

Tento druh nepříznivého klouzání (tzv. Tečení) způsobí abnormální zahřívání, opotřebení protilehlé plochy (což způsobí, že opotřebovaný železný prášek napadne vnitřek ložiska) a vibrace, které způsobí, že ložisko nebude moci hrát svoji plnou roli.

Proto je u ložisek z důvodu otáčení zatížení obecně nutné nechat kroužek působit rušivě, aby byl pevně připevněn k hřídeli nebo plášti.

Rozměrová tolerance hřídele a pouzdra

Tolerance rozměrů otvoru hřídele a pouzdra u metrických řad byla standardizována GB / t275-93 „Valivá ložiska a uložení hřídele a pouzdra“. Ložisko a hřídel nebo pouzdro lze určit výběrem rozměrové tolerance.

Výběr uložení

Volba uložení ložiska se obecně provádí podle následujících zásad.

Podle směru a povahy zatížení působícího na ložisko a které strany vnitřního a vnějšího kroužku se může zatížení nesené každým kroužkem rozdělit na zatížení rotační, statické nebo nesměrové. Pro statické zatížení ložiska s kroužkem a nesměrové zatížení by mělo být použito statické uložení (uložení s přesahem) a pro statické zatížení s kroužkovým ložiskem lze použít přechodové uložení nebo dynamické uložení (uložení s vůlí) s malou vůlí.

Pokud je zatížení ložiska velké nebo jeho zatížení vibracemi a nárazy musí být zvýšeno jeho rušení. Pokud se použije dutá hřídel, tenkostěnná ložisková skříň nebo ložisková skříň z lehké slitiny nebo plastu, musí se také zvýšit interference.

Je-li požadována vysoká rotace, musí se použít vysoce přesné kombinované ložisko a musí se zlepšit rozměrová přesnost montážního otvoru hřídele a ložiskové skříně, aby nedocházelo k nadměrnému rušení. Pokud je interference příliš velká, může být geometrie ložiskového kroužku ovlivněna geometrickou přesností hřídele nebo ložiskové skříně, což může poškodit přesnost otáčení ložiska.

Pokud vnitřní a vnější kroužky neoddělitelných ložisek (například kuličková ložiska s hlubokými drážkami) zaujmou statické uložení, bude velmi nepohodlné instalovat a demontovat ložiska. Je lepší použít dynamické uložení na jedné straně vnitřního a vnějšího kroužku.

1) Vliv zatěžovacích vlastností

Zatížení ložiska lze podle jeho povahy rozdělit na zatížení rotujícím vnitřním kroužkem, zatížení rotujícím vnějším kroužkem a nesměrové zatížení. Vztah mezi ložiskovým zatížením a uložením může odkazovat na normu shody ložisek.

2) Vliv velikosti nákladu

Působením radiálního zatížení je směr poloměru vnitřního kroužku stlačen a prodloužen a obvod má tendenci se mírně zvětšit, takže počáteční interference bude snížena. Snížení interference lze vypočítat podle následujícího vzorce:

tady:

⊿ DF: snížení interference vnitřního kroužku, mm

d: Jmenovitý vnitřní průměr ložiska, mm

B: Jmenovitá šířka vnitřního kroužku, mm

Pá: radiální zatížení, n {KGF}

Co: základní jmenovité statické zatížení, n {KGF}

Proto, když je radiální zatížení velké zatížení (více než 25% hodnoty CO), musí být shoda těsnější než u malého zatížení.

V případě nárazového zatížení musí být uložení těsnější.

3) Vliv drsnosti povrchu

Pokud vezmeme v úvahu plastickou deformaci spojovací plochy, je účinná interference ovlivněna kvalitou obrábění spojovací plochy, kterou lze přibližně vyjádřit následujícím vzorcem:

[brusný hřídel]

⊿deff = (d / (d + 2)) * ⊿d ...... (3)

[otočný hřídel]

⊿deff = (d / (d + 3)) * ⊿d ...... (4)

tady:

⊿ deff: efektivní interference, mm

⊿ D: zjevná interference, mm

d: Jmenovitý vnitřní průměr ložiska, mm

4) Vliv teploty ložiska

Obecně řečeno, teplota ložiska je vyšší než okolní teplota během dynamického otáčení a teplota vnitřního kroužku je vyšší než teplota hřídele, když se ložisko otáčí se zatížením, takže účinná interference bude snížena tepelnou roztažností.

Pokud je teplotní rozdíl mezi vnitřním ložiskem a vnějším pláštěm ⊿ T, lze předpokládat, že teplotní rozdíl mezi vnitřním kroužkem a hřídelem na protilehlé ploše je přibližně (0,01-0,15) ⊿ t. Proto lze redukci interference ⊿ DT způsobenou teplotním rozdílem vypočítat podle vzorce 5

⊿dt = (0,10 až 0,15) ⊿t * α * d

≒ 0,0015⊿t * d * 0,01 ...... (5)

tady:

⊿ DT: snížení interference způsobené teplotním rozdílem, mm

⊿ T: teplotní rozdíl mezi vnitřkem ložiska a okolím pláště, ℃

α: Koeficient lineární roztažnosti ložiskové oceli je (12,5 × 10-6) 1 / ℃

d: Jmenovitý vnitřní průměr ložiska, mm

Proto je-li teplota ložiska vyšší než teplota ložiska, lícování musí být těsné.

Navíc kvůli rozdílu teplotních rozdílů nebo koeficientu lineární roztažnosti mezi vnějším prstencem a vnějším pláštěm se někdy interference zvýší. Proto je třeba věnovat pozornost použití klouzání mezi vnějším kroužkem a dosedací plochou krytu, aby se zabránilo tepelné roztažnosti hřídele.

5) Maximální vnitřní napětí ložiska způsobené uložením

Pokud je ložisko nainstalováno s přesahem, kroužek se roztáhne nebo zmenší, což způsobí napětí.

Když je stres příliš velký, někdy se prstenec zlomí, což vyžaduje pozornost.

Maximální vnitřní napětí ložiska vyvolané spojením lze vypočítat podle vzorce v tabulce 2. Jako referenční hodnota není maximální interference větší než 1/1 000 průměru hřídele, nebo maximální napětí σ získané z výpočtového vzorce v Tabulka 2 není vyšší než 120 MPa {12 kgf / mm2}.

Maximální vnitřní napětí ložiska způsobené uložením

tady:

σ: Maximální napětí, MPA {kgf / mm2}

d: Jmenovitý vnitřní průměr ložiska (průměr hřídele), mm

Di: průměr oběžné dráhy vnitřního kroužku, mm

Kuličkové ložisko Di = 0,2 (D + 4d)

Valivé ložisko Di = 0,25 (D + 3d)

Ff deff: efektivní interference vnitřního kroužku, mm

Proveďte: poloměr dutého hřídele, mm

De: vnější průměr oběžné dráhy, mm

Kuličkové ložisko De = 0,2 (4D + d)

Valivé ložisko De = 0,25 (3D + d)

D: Jmenovitý vnější průměr ložiska (průměr pláště), mm

Ff deff: efektivní interference vnějšího kroužku, mm

DH: vnější průměr pláště, mm

E: Modul pružnosti je 2,08 × 105 MPa {21200 kgf /


Čas zveřejnění: 18. prosince 2020